Scroll Top

Recall Healing®

Kuracja
„Kto patrzy na zewnątrz – śni.
Kto patrzy do wewnątrz – budzi się”
C.G. Jung
Co to jest Recall Healing®?

 

Recall Healing® stoi na stanowisku, że choroba pojawia się w naszym ciele w odpowiedzi na przeżyte emocje związane z bardzo silnym, ponad miarę lub przedłużającym się stresem, a mózg uruchamia biologiczny mechanizm przetrwania, który manifestuje się w ciele w postaci konkretnej choroby lub zachowania. Celem konsultacji Recall Healing® jest wsparcie w dotarciu do przyczyny choroby, czyli zablokowanych w ciele emocji, uświadomieniu ich i uwolnieniu.

 

Prosty przykład: dziecko ma kłopoty z liczeniem w szkole. Podczas przesłuchania matki okazało się, że dziecko zostało poczęte przez pomyłkę, ponieważ matka źle obliczyła datę owulacji. To wydarzenie było dramatyczne dla rodziców, ale dało dziecku życie. W rezultacie w jego podświadomości zakodowało się przekonanie, że „błąd w obliczeniach daje mi życie”. Bez świadomości tego podświadomego konfliktu, automatyczny mózg będzie utrzymywał to zachowanie, aby „zmaksymalizować” przeżycie dziecka. Kiedy matka opowiedziała dziecku tę historię w konkretnym procesie Recall Healing®, stało się znacznie lepsze z matematyki.

 

Recall Healing® to synteza sporządzona przez Gilberta Renaud na podstawie prac Carla G. Junga, Claude’a Sabbaha (Totalna biologia), Jacka Changa, Biopsychogenealogii i Biologii fizjologii; Ryke Geerd Hamer (Nowa Medycyna). Zainspirowana również pracami wielu innych, takich jak Alejandro Jodorowsky, Marc Fréchet i Christian Fleche, Robert Guinée, Anne Ancelin Schutzenberger (Psychogenealogia), Itzhak Bentov, Paul Dirac; Bertrand Lemieux, Brandon Bays (Podróż), Daniel Benor (Uścisk motyla), Karol K. Truman (Uczucia pogrzebane żywcem nigdy nie umierają) i wielu innych.

W Recall Healing® wykorzystuje się ramy, w których konsultant pomaga osobie „przypomnieć sobie” podświadomą traumę stojącą za jej stanem. Ujawnienie tego związku pozwala ludziom zobaczyć, dlaczego określona choroba lub zachowanie było rozwiązaniem dla ich automatycznego mózgu. Zwykle jest to związane z przodkiem, wydarzeniem w życiu przodka, traumą w dzieciństwie danej osoby lub cyklem życia. Jest to już duża część procesu uzdrawiania, gdy osoba rozumie, dlaczego jest chora.

Recall Healing® utrzymuje, że zrozumienie przyczyn choroby uwalnia mózg z trzymania w konflikcie. To zrozumienie w konsekwencji umożliwia zdrowienie. Konsultant wykorzystuje swoje umiejętności i wiedzę, aby przeprowadzić klienta przez ten proces. Aktywny udział klienta jest niezbędny, ponieważ ostatecznie dana osoba przechowuje w sobie odpowiedzi.

Dlaczego jesteśmy chorzy?

Nasz mózg jest zorientowany na to, aby zapewnić nam przetrwanie. Kiedy doświadczamy intensywnego stresu, opłakujemy śmierć lub przechodzimy przez „trudny okres”, ten stres zagraża naszemu przetrwaniu, ponieważ zwracamy mniejszą uwagę na szczegóły, na to co dzieje się wokół nas.

Dla automatycznego mózgu znaczy to ze trudno będzie nam znaleźć pożywienie lub obronić się przed drapieżnikami, a w dzisiejszym świecie oznacza to że nie będziemy uważni i np. możemy zostać potraceni przez samochód przy przechodzeniu przez ulice. Włącza się wtedy mechanizm, który przywraca naszą funkcjonalność. Nasz automatyczny mózgu, w pewnym sensie zatrzymuje doświadczenie i “ściąga” je do naszego ciała. Nagle nasz stres pourazowy zniknął i w mgnieniu oka wracamy na nogi.

Każdy fizyczny organ i tkanka przechowuje doświadczenie o określonej częstotliwości.
Na przykład wątroba będzie przechowywać wiedzę o głodzie.
Kobieca pierś jest związana z połączeniem z dziećmi.
Skóra dotyczy interakcji z naszym środowiskiem i tak dalej.
Dotyczy to każdego na tym świecie, a nawet zwierząt.

Model piramidy

Metoda Recall Healing® traktuje człowieka jako „triadę”:

 • Psychikę
 • Automatyczny mózg
 • Ciało

Psyche

Część mózgu odpowiedzialna za myśli, emocje, uczenie się, rozwój, podejmowanie decyzji, przekonania, wzorce myślowe itp. Jeśli ta część jest w stanie przepełnienia energetycznego, ciało zainicjuje „uziemienie”. Tak jak urządzenie elektryczne – aby zapobiec przeciążeniu i uszkodzeniu systemu.

Automatyczny mózg

Zajęty przetrwaniem, przenosi to przeciążenie do ciała.

Ciało

Ciało przechowuje nadmiar energetyczny, który czasami może pojawić się ponownie jako choroba lub wzorzec zachowania.

Pierwotna przyczyna choroby

Podczas pracy z klientem niezbędne jest zrozumienie:

 • Jaki jest konflikt?
 • Kiedy został pobrany do organizmu?
 • Dlaczego został pobrany?

Gdzie możemy znaleźć pierwotna przyczynę choroby?

Życie człowieka (Linia życia)
Najpierw szukamy pierwotnej przyczyny choroby w roku poprzedzającym chorobę i w określonych cyklach życia. Zwykle życie każdego człowieka podzielone jest na matematyczną cykliczność powiązaną z chorobą lub zdarzeniem.

„Projekt (rodzicielski)/Cel (życia)”

W okresie rozpoczynającym się dziewięć miesięcy przed poczęciem, trwającym przez cały okres ciąży i kończącym się rok po urodzeniu, do mózgu dziecka ładowane są „programy”, które będą mu towarzyszyć przez resztę życia.  Wszystko, co przydarza się dziecku lub jego rodzicom, zwłaszcza matce, będzie miało wpływ na wzorce behawioralne, psychiczne i chorobotwórcze dziecka do końca życia.

Psychogenealogia

Wiele lat badań psycholog Anne Ancelin Schutzenberger wykazało, że istnieje tak zwany zespół pokoleniowy.
W naszej podświadomości nosimy sumę wszystkich znaczących doświadczeń z historii rodziny. Zazwyczaj sprawdzamy ostatnie trzy pokolenia i zbieramy jak najwięcej informacji. Ideą jest to, że potomkowie mogą rozwiązać problemy, których nie udało się przezwyciężyć w ich linii rodowej. Czynniki te żyją w naszej podświadomości, co oznacza, że ​​większość z nich jest przed nami ukryta, podobnie jak większa część góry lodowej zanurzona pod wodą, odsłaniająca jedynie czubek.

Jak wygląda konsultacja Recall Healing®/Totalnej Biologii®?

Proces rozpoczyna się od wypełnienia przez klientkę szczegółowego kwestionariusza dotyczącego wydarzeń życiowych (Linia Życia), wydarzeń z 18 miesięcy przed urodzeniem i pierwszego roku życia (Projekt/Cel) oraz informacji o drzewie rodowym.

Wypełniony kwestionariusz powinien zostać odesłany do mnie nie później niż 3 dni robocze przed konsultacją.

Nieprzestrzeganie tego terminu może utrudnić mi odpowiednią analizę danych i prawidłowe przygotowanie się do konsultacji.

Podczas sesji dokonamy gruntownej analizy informacji zawartych w kwestionariuszu.

Klientka jest przeze mnie prowadzona poprzez zadawanie właściwych pytań tak, aby zidentyfikować wydarzenia życiowe, które są źródłem emocjonalnych konfliktów bezpośrednio powiązanych z zaburzeniem zdrowia lub ograniczającym zachowaniem.

Konsultacja Recall Healing® wymaga aktywnego udziału klienta w procesie.

Istotne jest, aby być otwartym i chętnym do dotykania bolesnych miejsc, aby doprowadzić do uzdrowienia.

Wgląd uzyskany podczas konsultacji jest często inspirujący, ponieważ klientki mogą zrozumieć i zaakceptować swoje wydarzenia życiowe. Widzą powiązania między tymi wydarzeniami a ich relacjami i wyborami życiowymi.

 

Podczas konsultacji:
 • Zdobędziesz nową wiedzę, która uwolni Cię od starych wzorców w bezpiecznym, profesjonalnym środowisku
 • Dowiesz się również, jak zmienić swoje zachowanie emocjonalne i jakie narzędzia używać do zarządzania stresem
 • Uprzejmie proszę o przygotowanie wygodnego i cichego miejsca na cały czas konsultacji w celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa, proszę również zadbać o komfort w siedzeniu.
 • Wskazane jest przygotowanie arkusza papieru i długopisu, chusteczki i szklanki wody.
 • Aby uniknąć zniekształceń obrazu, podczas konsultacji upewnij się, że Twoje urządzenie jest stabilne i ma wystarczajacą ilosc baterii lub jest podłączone do ładowarki.
 • Konsultacje odbywają się online przez Zoom.

Nota prawna
Prowadzone przeze mnie konsultacje nie są diagnozą, nie zawierają porady medycznej i nie należy ich traktować jako substytutu porady medycznej lub psychologicznej. To nie jest leczenie w sensie medycyny akademickiej. W żaden sposób nie zastępuje konwencjonalnego leczenia!

Zachęcam do wykonania niezbędnych testów i diagnozy medycznej. Praca z diagnozą ułatwia mi pomoc w znalezieniu przyczyn choroby.

Ważne jest, aby kontynuować leczenie i postępować zgodnie z radą lekarza.

Celem konsultacji jest znalezienie emocjonalnych przyczyn twojego stanu lub sytuacji życiowej i wsparcie Cię w regeneracji lub uwolnienie od niechcianych wzorców zachowań.

Zastrzegam sobie prawo do łączenia metod w ramach jednej konsultacji.

Decyzja o metodzie pracy jest podejmowana na podstawie kwestionariusza lub wcześniejszego wywiadu na temat twojego zdrowia i aktualnej sytuacji życiowej.

Decyzja o uczestnictwie w konsultacji jest podejmowana przez każdego klienta dobrowolnie.

Kiedy zamienisz „Dlaczego mnie się to przydarza?” na „Czego to mnie ma nauczyć?”, wszystko się zmieni.